İşsizlik Nedeni İle Nafakanın Kaldırılması Dilekçesi

Formatlar

PDF

Güncelleme

1/28/2022 3:06:08 PM

Ücret

24.90 TL

İşsizlik Nedeni İle Nafakanın Kaldırılması Dilekçesi

Evlilik durumunun sona ermesinin sonuçlarında biri yoksulluk nafakasıdır. Bu nafaka, boşanmanın mali sonucudur. Boşanma sonucunda yoksulluğa düşecek olan ve boşanmada daha ağır kusuru olmayan eş tarafına, diğer eşin mali gücünün durumuna göre süresiz olarak ödenmesi gerekir. Yoksulluk nafakası, belirli durumların varlığında kendiliğinden ya da mahkeme kararı ile sona ermektedir. Yoksulluk nafakası ödeyen kişi mali durumu kötüleştiğinde ya da işsiz kaldığında, bu nafakanın ortadan kaldırılmasını mahkemeden talep edebilmektedir.

Yoksulluk nafakası nedir?

Yoksulluk nafakası, Türk Medeni Kanun’unda düzenlenmiştir. Kanuna göre boşanma nedeniyle yoksulluğa uğrayacak olan taraf, kusuru daha ağır değilse diğer taraftan mali gücü doğrultusunda yoksulluk nafakası isteyebilmektedir. Nafakayı ödeyecek olan kişinin kusuru aranmaz. Ancak bu nafakanın ödenmesi için evliliğin hâkim tarafından sonlandırılmamış olması gerekir.

Kanuna göre boşanma nedeniyle uğranacak olan yoksulluk düzeyi belirtilmemiştir. Bu sayede her türlü yoksulluk, yoksulluk nafakası kapsamına alınır. Boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren normal ya da vasat derecede yoksul olmak, yoksulluk nafakası talebi yapmak için yeterlidir. Yine kanuna göre boşanma anında yoksul olmayan ancak boşandıktan bir süre sonra yoksul olan eş için yoksulluk nafakası ödenmez.

Nafakayı ödeyecek olan eş, mali açıdan güçlü olsa bile nafakayı ödeyeceği eşin geçimi için gerekli olan miktardan daha fazla nafaka ödeyemez. Hakim, yoksulluk nafakasının toptan ya da taksitli olarak ödenmesini belirleyebilir. Eşler de boşanırken kendi aralarında nafakanın nasıl ödeneceğini belirleyebilirler. Ancak eşlerin bu anlaşmasının hâkim tarafından da onaylanmış olması gerekir.

Yoksulluk nafakası hangi amaçla verilir?

Yoksulluk nafakası boşanan eşin kendi geçimini sağlayamaması durumunda ödenir. Boşanan eşe mali gücüne tekrar kavuşana kadar, diğer eş tarafından zorunlu gereksinimlerinin karşılanması amacıyla verilir. Yoksulluk nafakası ile evlenmeden doğan güvenin korunması sağlanır. Boşanmadan sonra yoksulluğa düşecek olan eşin belirli bir süre boyunca yaşam standardını sürdürebilmesi amaçlanır.

Yoksulluk nafakasının amacı nafakayı alanı zenginleştirmek değil, onu yoksul durumdan kurtarmaktır. Bu nedenle nafakayı ödeyen taraf zengin olsa bile yoksulluğu ortadan kaldıracak kadar miktarda nafaka talep edilmelidir.

Yoksulluk nafakası hangi hallerde sona erer?

Kanuna göre irat yani düzenli ödeme şeklinde verilen yoksulluk nafakasının hangi hallerde sona ereceği düzenlenmiştir. Alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölmesi halinde yoksulluk nafakası kendiliğinden sona erer.

Alacaklının evli olmamasına rağmen evliymiş gibi yaşaması, alacaklının haysiyetsiz hayat sürmesi ya da yoksulluğun ortadan kalkması hallerinde, yoksulluk nafakası mahkeme kararı ile ortadan kaldırılır. Nafakayı ödeyen tarafın mali açıdan zor durma düşmesi ya da işsiz kalması gibi nedenlerle de mahkeme tarafından, yoksulluk nafakası sonlandırılabilir.

Yoksulluk nafakasının kaldırılması için nereye ve nasıl başvuru yapılır?

Kanunda sayılan haklı haller nedeniyle ödediğiniz yoksulluk nafakasının kaldırılmasını talep etmek için bir dilekçe ile Aile Mahkemesine başvuru yapmanız gerekir. Aile mahkemesi dilekçede bulunan tanıklar ve belgeleri inceleyecek ve haklı sebeplerin varlığında, yoksulluk nafakasını ortadan kaldıracaktır. Aile Mahkemesine dilekçeyi verdiğiniz tarihten itibaren, nafakanın kaldırılması davası sonuçlanana kadar yükümlü olduğunuz nafakayı ödemek zorundasınız. Ancak hâkim kararını verdikten sonra nafaka ödemesi yükümlülüğü ortadan kalkar.

İşsizlik Nedeniyle Nafakanın Kaldırılması Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

İşsizlik sonucunda ödediğiniz nafakanın kaldırılması için talepte bulunmanız gerektiğinden, yukarıda detaylı olarak bahsetmiştik. Bu talebi gerçekleştirmek için gerekli olan dilekçeyi sitemizden rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Başvuru yapacağınız dilekçeyi nasıl hazırlayacağınızı detaylı olarak açıklayalım;

İlk aşamada ekranın sol tarafında bulunan “örneği doldurunuz” kısmına tıklayarak dilekçeye ulaşın.

Ekrandaki ilgili yerlere dava açılacak olan mahkemenin bulunduğu il ve ilçe ismini, davacının adını ve soyadını, davacının kimlik numarasını yazarak ilerleyin.

Diğer bölüme adresinizi, nafaka ödediğiniz kişinin adını ve soyadını, nafaka ödediğiniz kişinin kimlik numarası bilgilerini yazın ve devam edin.

Diğer bölüme nafaka ödediğiniz kişinin adres bilgilerini, boşanma kararını veren mahkemenin adını ve boşandığınız tarihi yazın ve yine devam edin.

Bu bölümde boşanma kararı dosyanızın esas numarası, dosya karar numarasını ve ödediğiniz nafaka bedelini yazın ve ilerleyin.

Son olarak dillekçe tarihinizi yazın ve dilekçenizi tamamlayın.

İşlemi tamamlayarak sepetinize ulaştıktan sonra ödemenizi gerçekleştirebilir ve hemen dilekçenin çıktısını alarak imzalayıp, gerekli başvuruyu yapabilirsiniz.