Kira Kontratı Olmayan Durumlarda Kira Artırımı İhtarnamesi

Formatlar

PDF

Güncelleme

1/28/2022 2:59:27 PM

Ücret

24.90 TL

Kira Kontratı Olmayan Durumlarda Kira Artırımı İhtarnamesi

Kira durumu, Türk Borçlar Kanunu’nda ele alınmıştır. Kiralayan ile kiracı arasında sözleşme yapılmış olması hem kiraya vereni hem de kiracıyı bazı haklar bakımından koruma altına almaktadır. Ancak kiraya veren ve kiracı arasında sözleşme yapılmamış olsa bile, kanuna göre hem kiracının hem de kiralayanın hakları bulunmaktadır. Örneğin ev ya da iş yeri olan bir kiraya veren, kira artışı yapmak için kiracısına sözlü bildirim yapmış olabilir. Kiralayan tarafından bu artış talebi dikkate alınmadığında kiraya veren kişi ihtarname gönderme ve dava açma hakkına sahiptir. Aralarında sözleşme olmasa bile kiraya veren kişi tarafından kira tespit davası açılabilir ve söz konusu kira artışı, mahkeme kararıyla gerçekleştirilebilir.

Kira kontratı olmayan durumlarda kira artımı için ihtarname nasıl gönderilir?

Kira kontratı olmayan kiracı ve kiraya veren arasında kira artışı konusunda anlaşmazlık olduğu durumlarda, mülk sahibi tarafından ihtarname gönderilmelidir. Dava açılmadan önce bu ihtarnamenin kiralayan kişiye gönderilmesi zorunludur. Aksi halde kira tespit davası açılamaz. Bu ihtarnamenin noter aracılığıyla ve üç nüsha olarak onaylanması gerekir. İhtarnamenizin hazır olması, noter tarafından hemen onaylanmasını ve hemen kiracıya tebliğ edilmesini kolaylaştıracaktır.

Kiraya veren kişi tarafından gönderilen bu ihtarname sonucunda kira tespit davası açılabilir ve tüm dava masrafı kiracıya yüklenebilir. Bu dava ile mahkeme tarafından taşınmazın durumu ve emsal taşınmazların değerleri için bir değerlendirme yapılır ve kira artış oranı tespit edilir.

Kira tespit davalarında süre önemli değildir. Yeni kira döneminde ya da yeni kira dönemine henüz girilmeden, dava talebinin yapılmış olması gerekir. İhtarname gönderilmemiş olan kiracı için kira tespit davası açılamaz. Bu dava 5 yıldan uzun süreli ya da 5 yıldan kısa süreli kira durumları için farklı şekilde değerlendirilir.

Örnek nasıl hazırlanır?

Kiracınızla aranızda kira kontratınız yoksa ve ödenmeyen borçlardan dolayı ihtarname göndermek istiyorsanız, gerekli olan dilekçeyi hemen hazırlayabilirsiniz. Dilekçe örneğini kendinize göre nasıl hazırlayacağınızı açıklayalım;

Ekranın sol tarafındaki “örneği doldurunuz” bölümüne tıklayarak ilerleyin ve dilekçe sayfasına ulaşın.

İlk bölümde adınızı, soyadınızı, kimlik numaranızı ve açık adres bilgilerinizi yazarak ilerleyin.

Bu bölümde kiracınızın adını, soyadını, kimlik numarasını ve açık adres bilgilerini yazın ve dilekçenizi hazırlamaya devam edin.

Diğer bölümde aldığınız kira bedelini, yeni kira dönemi başlangıç tarihini ve yeni dönemde belirlenen kira bedelini yazarak bir sonraki bölüme devam edin.

Son olarak ihtarnamenin verildiği tarihi yazın ve dilekçenizi tamamlayın.

İşlemi tamamladıktan sonra ödeme sayfasına geçerek dilekçenizin 3 adet çıktısını alın. Her birini imzaladıktan sonra notere başvurunuzu yapabilirsiniz.