İcra İtirazının İptali Dilekçesi

Formatlar

PDF

Güncelleme

1/28/2022 2:58:52 PM

Ücret

39.90 TL

İcra İtirazının İptali Dilekçesi

Alacaklı taraf bir paranın ödenmesi ya da bir teminatın verilmesi konusunda icra müdürlüğü tarafından, borçlu olan kişiye ödeme emri gönderir. Borcu olan tarafın, ödeme emri tebliğ edildikten itibaren 7 gün içinde itiraz hakkı bulunmaktadır. Borçlu olan tarafın 7 gün içinde itiraz etmesi halinde icra takibi durur. Alacaklı taraf icra takibinin devam etmesi ve borçlunun gereksiz yere itiraz etmesi durumlarında, icra itirazının iptali için dava açma hakkına sahiptir.

İcra itirazının iptali davası, en basit tanımıyla borçlunun itirazı üzerine duran takibin devam etmesinin sağlanması amacıyla, alacaklı tarafından, itirazın takibini durduran borçluya karşı açılan davadır. Bu davanın kabul edilmesinin sonucunda borçlunun yapmış olduğu itiraz reddedilir ve icra takibinin devam edilmesi sağlanır.

İcra itirazının iptali için dava açılması zorunlu mudur?

İcra itirazının iptali davası İcra ve İflas Hukukuna göre düzenlenmektedir. Buna göre alacaklı olan tarafın elinde, bu kanunun 68. Maddesinde bulunan belgeler varsa hem itirazın kaldırılması hem de itirazın iptali yoluna başvurulması mümkündür. Alacaklı taraf elindeki belgelerle isterse icra dairesine başvuru yaparak itirazı kaldırabilir isterse de dava açarak itirazın iptalini isteyebilir. Ancak kanunun 68. Maddesinde yer alan belgeler alacaklının elinde yoksa, icranın devam edebilmesi için itirazın iptali davasının açılması zorunludur.

İcra itirazının iptali davası nasıl açılır?

İcra itirazının iptali davası, Asliye Hukuk Mahkemelerine verilecek bir dilekçe ile açılmalıdır. Bu davada alacaklı olan taraf davacı, borçlu olan taraf ise davalı konumundadır. Davanın konusu ise borçlu olan tarafından itiraz edilen, takibe konu olan alacaktır.

İcra itirazının iptali davasında alacaklı olan taraf, borçlunun itirazının iptal edilmesini ve icraya konu olan alacağın ödenmesini ister. Ayrıca icra inkâr tazminatı da istenebilmektedir.

İcra itirazının iptali davasının açılması için yasal süre ne kadardır?

Alacaklı olan taraf, borcu olan tarafa alacağın tebliğ edilmesinden itibaren bir yıl içinde, icra itirazının iptali davasını açabilmektedir. Bir yıl sonunda bu davanı açılması hakkı ortadan kalkar. Alacaklı olan tarafından, icraya konu olan alacağın ispat edilmesi zorunludur.

İcra itirazının iptali davasının sonuçları;

Bu dava, davanın kabulü ya da reddi olarak iki şekilde sonuçlanabilir. Davanın kabul edilmesi durumunda mahkeme alacağın varlığına ve borcunun itirazının haksız olduğuna karar verebilir. Bu durumda, gerekli koşulların varlığında borçlu olan tarafın icra inkâr tazminatı ödemesine de karar verilebilir.

Davanın kabul edilmesi ile birlikte alacaklı, mahkemede verilen kararı icra dairesine bildirerek, icranın yeniden başlatılmasını sağlayabilir. Alacaklının bu yolla haciz isteyebilmesi ve takibi yeniden başlatabilmesi için hükmün kesinleşmesi şart değildir.

Davanın reddedilmesi halinde ise hükmün kesinleşmesiyle birlikte, söz konusu alacağın olmadığı kesinleşmiş olur. Bu durumda davacı olan alacaklı, takibe devam edemeyeceği gibi başka bir dava da açamayacaktır. Ayrıca gerekli şartlar varsa, alacaklı tarafa kötü niyet tazminatı ödenmesi kararı da mahkeme tarafından verilebilir.

İcra inkâr tazminatı nedir?

İcra itirazının iptali davasında, alacaklı tarafın haklı olması ve gerekli şartların oluşması durumunda, alacaklı taraf icra inkâr tazminatı isteyebilir. Bu tazminat, alacağın %20’sinden az olmamak koşuluyla belirlenir. İcra inkâr tazminatı, borçlunun haksız olarak icra takibini durdurmasının önüne geçmek amacıyla uygulanmaktadır. Aksi halde borçlu, haksız olsa bile icraya itiraz edebilir ve alacaklının, alacağını almasını geciktirebilir.

İcra itirazının iptali dava dilekçesi nasıl hazırlanır?

Alacağınız için borçlu tarafa icra dairesi aracılığıyla ödeme emri gönderdiyseniz ve borçlu taraf bu ödeme emrine itiraz ettiyse, gerekli olan icranın itirazı iptal davası dilekçesini sitemizden yardım alarak hazırlayabilirsiniz. Dilekçenizi, yalnızca birkaç soruya cevap vererek dakikalar için hazırlayabilir ve gerekli başvuruyu, vakit kaybetmeden yapabilirsiniz. Dilekçenizi hazırlayabilmek için izleyeceğiniz adımları açıklayalım;

İlk olarak “icra itirazının iptali dava dilekçesi” bölümüne gelerek buradan, “örneği doldurunuz” kısmından devam ediniz.

Karşınıza dilekçe ekranı gelecektir. Bu ekranın sol tarafından bulunan soruları eksiksiz olarak yanıtlayınız. İlk bölümde istenen davanın açılacağı mahkemenin yerini il ve ilçe olarak yazın. Ardından davacının isim, soy isim ve kimlik numarasını yazarak diğer ekrana devam edin.

Bu bölümde ilk olarak davacının adresini yazın. Daha sonra davalının isim ve soy ismi ile kimlik numarasını yazarak, bir sonraki bölüme geçmek için “devam” kısmından ilerleyin.

Bu bölümde davalının adresini, icra takibine başlayan müdürlüğün ismini ve icra esas numarasını yazarak, devam kısmından ilerleyin.

Davanın değerini TL olarak belirttikten sonra davanın konusu olan alacağın sebebi ile ilgili açıklamanızı yazın. Davalının neden borçlu olduğunu net cümleler ile ifade edin ve belgelerinizi yazın. Bu bölümde delillerinizi de belirtin. Tanık olarak deliliniz varsa, tanıkların isim ve soy isimlerini de yazın ve sonraki bölüme geçin.

Son bölümde dilekçe tarihini yazın ve dilekçenizi tamamlamayın.

Dilekçenizi kontrol ettikten sonra “işlem tamamlandı ve devam et” kısmına tıklayarak, sepetinize ulaşın. Buradan da “ödeme yap” sayfasına ilerleyerek ödemenizi saniyeler içinde, güvenli şekilde gerçekleştirin. Ardından dilekçenizin çıktısını alabilir ve imzalayıp gerekli delilleri de ekledikten sonra, hemen başvurunuzu yapabilirsiniz.