Sokağa Çıkma Cezasına İtiraz Dilekçesi

Formatlar

PDF

Güncelleme

1/28/2022 3:07:42 PM

Ücret

20.00 TL

Sokağa Çıkma Cezasına İtiraz Dilekçesi

Kolluk kuvvetleri tarafından vatandaşlara idari para cezaları kesilmektedir. Bu cezaların birçoğu haklı olabileceği gibi birçoğu da haksız yazılması mümkündür.      

Haksız ve hukuksuz yazılan sokağa çıkma yasağı cezalarına itiraz ile iptal etmek mümkündür. Bu cezalar trafik cezaları gibi idari para cezası olup, tebliği ve tefhiminden (yüze karşı yani o an ceza makbuzunun yazılıp hemen teslim edilmesi) itibaren 15 gün içinde itiraz edilmesi mümkündür.

Sokağa Çıkma Yasağı Cezasına İtiraz Dilekçesi Nereye Yapılır?

Sokağa çıkma yasağı cezasına itiraz bulunduğunuz ilde ki sulh ceza hâkimliklerine 15 gün içinde verilecek bir dilekçe ile yapılmaktadır.

Sokağa Çıkma Yasağı Cezasına İtirazı Hangi Belgeler olmalı?

Öncelikle ekteki dilekçeyi doldurup imzalamanız gerekmektedir. Bu dilekçeye ek olarak ceza fişinizin fotokopisini ve nüfus cüzdanı fotokopisi eklemeniz gerekmektedir.

Hangi Şartlarda Sokağa Çıkma Yasağı Cezasına İtiraz Edebilirim?

 Kesilen ceza usule uygun kesilmediyse veya usule uygun tebliğ edilmediyse itiraz edilebilir.

 Kesilen ceza size ait değilse yani maddi bir hata yapılmışsa itiraz edilebilir.

 İşlediğiniz fiil TCK 195’e giriyorsa, idari para cezası verilemez. İtiraz edilebilir.

 Acil bir ihtiyaç için aykırı davranıldıysa itiraz edilebilir.

Sokağa çıkma cezasına itiraz dilekçesi nasıl hazırlanır?

Adınıza kesilen sokağa çıkma cezasına itiraz edebilmek için gerekli olan dilekçeyi, sitemizden yardım alarak hazırlayabilirsiniz. Yalnızca birkaç soruya cevap verdiğinizde dilekçeniz otomatik olarak hazırlanır. Hazırlanan dilekçenin çıktısını alarak imzalayabilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz. Üstelik bu dilekçe hesabınıza kaydedildiği için dilekçenize dilediğiniz zaman tekrar ulaşabilir, üzerinde düzenleme yaparak tekrar kullanabilirsiniz. Sokağa çıkma cezasına itiraz dilekçesini nasıl hazırlayacağınızı açıklayalım;

Dilekçeyi hazırlamaya başlamak için ekranın sol tarafındaki “örneği doldurunuz” kısmına tıklayın.

Gelen ekrandaki ilgili bölümlere, istenen bilgileri girin. İlk bölümde davanın açılacağı il, ilçe, itirazı yapan kişinin adı, kimlik numarası, soyadı ve ikamet adresi bilgilerini doldurun.

Bir sonraki bölümde itiraz edilen cezanın karar numarasını, cezanı size bildirildiği ya da cezanın kesildiği tarihi, cezayı kesen valilik ya da kaymakamlık adını yazarak, devam edin.

Diğer bölümde ceza kesim tarihini, ceza sıra numarasını ve ceza karar numarasını yazarak ilerleyin.

Son bölüme dilekçenin verildiği tarihi yazın ve dilekçenizi tamamlayın.

İşlem tamamlandı kısmından ödeme sayfasına geçin ve ödemenizi yaptıktan sonra dilekçenizi imzalayın. Ekler kısmındaki evrakı da dilekçenize ekledikten sonra, gerekli başvuruyu yapabilirsiniz.