Konut Kira Sözleşmesi

Formatlar

PDF

Güncelleme

1/28/2022 2:58:27 PM

Ücret

19.90 TL

Konut Kira Sözleşmesi

Konut kira sözleşmesi, bir konutun yani meskenin kullanılması amacıyla kiraya veren ile kiracı arasında yapılan sözleşmeye verilen isimdir. Konut kira sözleşmesinin detayları kanunla belirlenmiştir. Bu sözleşmenin kanundaki tanımı ise kiraya verenin konutun kullanılması ve konuttan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da bu kullanıma ve yararlanmaya karşılılık olarak kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme şeklindedir. Bu tanıma bakıldığında konut kira sözleşmesi, kiralayan ile kiracı arasında yapılan bir senet niteliği taşımaktadır. Konut kira sözleşmesi her iki tarafa da sorumluluk yükler. Bu sözleşmenin son bulması için her iki tarafın da karışlıklı olarak feshetmesi gerekir. Anlaşma olmadığı durumlarda ise fesih işlemi mahkeme kararı ile olmaktadır.

Konut kira sözleşmesi yazılı olmak zorunda mıdır?

Konut kira sözleşmesinin genel hükümleri Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanuna göre sözleşme yazılı olmak zorunda değildir. Ancak kiraya veren ve kiracı arasında anlaşmazlık olması durumunda, belirlenen şartların kanıtlanması gerekir. Konut kira sözleşmesinin yazılı olması, bu noktada önem taşır.

Konut kira sözleşmesinde her iki taraf da imza atmalı mıdır?

Konut kira sözleşmesinde imza yetkisi hem kiralayanda hem de kiraya verendedir. Yani bu sözleşmenin geçerli olması için her iki tarafın da imza atması gerekir. Ev sahibi vekalet vererek imza yetkisini başkasına devredebilir. Aynı şekilde kiraya verenin kabul etmesi halinde, kiracı da imza yetkisini başkasına vekâletle devretme hakkına sahiptir. Ancak imza yetkisi verilecek olan kişinin 18 yaşından büyük olması, kısıtlı olmaması ve ayırt etme gücüne sahip olması gerekir.

Konut kira sözleşmesi imzalanmadan önce nelere dikkat edilmelidir?

Konut kira sözleşmesi hazırlanırken, herhangi bir uyuşmazlık olması durumunda hak iddia edebilmek için her iki tarafında aşağıda belirtilen kurallara dikkat etmesi gerekir.

Bu sözleşmede konut kira zammının ne kadar olacağı açıkça belirtilmelidir. Ayrıca zammın ne zaman yapılacağı ve hangi orada yapılacağı yazmalıdır.

Konut kira sözleşmesinde kiraya verenin ve kiracının kimlik bilgileri eksiksiz şekilde yazılmalıdır. Adı, soyadı ve kimlik numarası bilgiler mutlaka doldurulmalıdır.

Kiraya verilen konutun açık adresi, bulunduğu kat ve daire numarası bilgileri sözleşmede açıkça yer almalıdır.

Konut kira sözleşmesinin geçerli olması için sözleşmesinin her sayfasının hem kiracı hem de kiraya veren tarafından imzalanması gerekir. İmzalanmayan sayfalar, uyuşmazlık yaşanması durumunda geçerli sayılmaz. İmzaların mutlaka ıslak olması gerekir.

Konut için depozito alınacaksa, sözleşmenin içeriğinde alınan depozitonun miktarı, ne için alındığı ve hangi şartlarda geri verileceği de açıkça belirtilmelidir.

Sözleşmede yer alan tüm demirbaşların kiracı tarafından incelenmesi gerekir. Kiracı, evi teslim alırken bu demirbaşları incelemeli ve bozuk veya yıpranmış olanlar hakkında bilgi vermelidir. Aksi halde kiracı evden çıkarken bozuk ya da yıpranmış demirbaşlardan sorumlu tutulabilmektedir.

Konut kira sözleşmesinde, kiracının doğalgaz ya da elektrik faturasından sorumlu olmaması gibi özel konular mutlaka yer almalıdır. Kiracı ve kiraya veren arasındaki özel koşullar mutlaka sözleşmede belirtilmelidir.

Konut kira sözleşmesi nasıl hazırlanır?

Konutunuzu kiraya verecekseniz ve sözleşmenizi kolayca hazırlamak istiyorsanız, sitemizden yardım alabilirsiniz. Yalnızca birkaç soruya cevap vererek sözleşmenizin otomatik olarak hazırlanmasını sağlayabilirsiniz. Ardından istediğiniz kadar çıktısını alabilirsiniz. Konut kira sözleşmesini nasıl hazırlayacağınızı açıklayalım;

İlk olarak yapmanız gereken, ekranın sol tarafından bulunan “örneği doldurunuz” kısmına tıklamaktır.

Açılan ekrandaki bölümlere kiraya veren kişinin adını, soyadını, kimlik numarasını, adresini yazın. Yine bu bölümde kiralayan kişinin yani kiracının adını, soyadını ve kimlik numarasını yazarak ilerleyin.

Diğer bölümde kiracının şu andaki adres bilgilerini ve kiralanan konutun açık adres bilgilerini yazın. Kira sözleşmesinin başlayacağı tarihi de yazarak devam edin.

Sonraki bölümde kira sözleşmesinin ne kadar süreceğini hem rakam hem de yazı ile belirtin. Aylık alınacak kira bedelini ve para birimini de belirttikten sonra devam edin.

Diğer bölümde kira bedelinin bir yıllık toplam bedelini, kiranın ödeneceği günü ve alınan depozito bedelini yazın. Depozito bedelini altın, gümüş ya da para birimi gibi değerler ile belirtin ve devam edin.

Evde varsa kombinin markasını, evde olan demirbaşların isimlerini yazın. Özel koşul olup olmadığını belirtin ve devam edin.

Son bölümde ise anlaşmazlık halinde hangi yerdeki mahkemenin yetkili olduğunu ve kira sözleşmesini imzaladığınız tarihi yazın. Kefil olup olmadığın işaretleyin. Kefil varsa adını ve soyadını yazarak, sözleşmenizi tamamlayın.

“İşlem tamamlandı” kısmına tıklayarak sözleşmenizi sepetinizden satın alın. Ödemenizi yaptıktan sonra hemen PDF olarak çıktısını alın. Bu sözleşmeyi 2 nüsha olarak alın ve bir nüshasını kiracınıza verin. Sözleşmeye her iki tarafın da imza atması gerektiği unutmayın.