Tayin Dilekçesi

Formatlar

PDF

Güncelleme

5/16/2023 2:00:09 PM

Ücret

49.90 TL

Tayin Dilekçesi

Tayin, bir çalışanın bir yerden başka bir yere atanması olarak tanımlanabilir. Devlet memurları ya da kurumsal olan özel firmalarda çalışanların şehir içine ya da başka bir şehre atamaları yapılmaktadır. Tayin işlemi en çok devlet memurları için yapılmaktadır. Bir memurun tayin işlemleri, kanuna göre belirlenmiş olan kurallara bağlıdır. Tayinin yapılabilmesi için bu şartların sağlanmış olmasının yanında, tayin dilekçesinin de çalışılan kuruma ya da genel müdürlüğüne gönderilmesi gerekir.

Tayin olmak için gerekli şartlar nelerdir?

657 sayılı devlet memurları kanununa göre bir memurun tayin olması için sağlık durumu, eş durumu gibi nedenlerin olması gerekir. Ayrıca kanuna göre zorunlu olmayan haller dışında devlet memurları, çalıştıkları pozisyonda açık kadro olması halinde, sebep göstermeden tayin isteme hakkına da sahiptir. Devlet memurlarının sağlık ya da eş durumu gibi nedenlerle tayin isteyebilmeleri için en az bir yılın doldurulmuş olması gerekir. 1 yılık süre, stajyerlik süresi olarak görülür ve memurların bir yıl sonunda asaleti tasdik olmaktadır. Asaleti tasdik olan memurlar ise kanunda yer alan belirli özür nedenleri ile tayin isteme hakkına sahiptir.

Normal şartlarda tayin isteyebilmek için daha önce son 3 yılda kesintisiz çalışma şartı aranıyordu. Ancak bu kural son dönemde esnetildi. Buna göre son iki yıl içinde 360 günlük yani 1 yıllık sigorta priminin yatırılmış olması ve halen çalışılıyor olunması, normal tayin isteyebilmek için yeterli görülmektedir. Sigorta priminin SSK olması ya da hem SSK hem de BAĞ-KUR olması da tayin isteme için yeterli görülmektedir.

Tayin durumu için bilinmesi gereken önemli bilgiler;

Eşlerden her ikisi de devlet memuruysa ve aynı yerde çalışıyorsa, çalıştıkları kurumun hangi yerde daha çok hizmeti ihtiyacı varsa, bu yere tayin yapılır. Kurumların farklı olmasında ise eşler aynı kuruma atanır.

Sağlık alanında çalışanlar için tayin isteme istisnaları bulunmaktadır. Doktorlar, uzman hekimler, diş hekimleri ve eczacılar eş durumu ile tayin isteme hakkına sahip değildir. Diğer sağlık çalışanlarının eş durumundan tayin isteyebilmeleri için eşlerinin son 4 yıl içinde en az 720 günlük sigortalarının yatırılmış olması şartı aranır.

Yer değiştirmeye zorunlu olan memurlar eğitim ve öğretim hizmetlerinde çalışan memurlardır. Bu memurların tayinleri isteğe bağlı olarak değil, zorunlu olarak yapılmaktadır.

Son çalıştıkları kurumda zorunlu olan çalışma süresini doldurmuş olan devlet memurları, şehir içi tayin için başvuru yapabilmektedir. Zorunlu çalışma süresini doldurmayanlar ise eş ya da sağlık durumundan dolayı şehir içi tayin isteme hakkına sahiptir.

Sözleşmeli memur olarak çalışan kişiler memur kadrolarına alındıklarında, 5 yıl yer değiştiremezler.

Sağlık kurulu raporuna göre en az %40 engelli olduğu belirtilen memurlar, ağır engelli raporu eşi olan memurlar, engellilik durumdan kaynaklanan gerekçelere bağlı olarak tayin istemek için başvuru yapabilirler.

Tayin dilekçesi nereye verilmelidir?

Tayin olmak isteyen devlet memurları tayin dilekçesini, bağlı oldukları bakanlığın Ankara’daki atama daire başkanlığına yazmalıdır. Eğer tayin için mazeret belirtiliyorsa, bu mazeretin belgeleri de mutlaka dilekçeye eklenmelidir. Normal tayin hakkı kullanılıyorsa, dilekçeye belge eklenmesine gerek yoktur. Bu dilekçe doğrultusunda taşınmak istenen şehirdeki kurumlar ve açık kadrolar araştırılarak, gerekli tayin işlemleri yapılır. Genellikle memurların tayin işleminden sonra atandıkları yerde görevlerine başlamaları için 10 günlük süre verilir. Bu süre sonunda memurun, mutlaka görevine başlamış olması gerekir.

Tayin Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Sağlık nedeniyle ya da eş durumundan tayin olmak isteyenlerin, bu iki farklı durum için farklı dilekçeler hazırlaması gerekir. Her iki durum için de ihtiyacınız olan dilekçeyi, sitemizden yardım alarak hazırlayabilirsiniz. Tayin dilekçenizi kolayca hazırlayabilmek için size yöneltilen sorulara cevap vermeniz yeterlidir. Dilekçeniz otomatik olarak doldurulur ve hazırlanır. Tayin dilekçenizi nasıl hazırlayacağınızı açıklayalım;

Sağlık nedeniyle tayin dilekçesi nasıl hazırlanır?

Ekranın sol tarafındaki ilgili bölüme tıklayarak devam edin ve dilekçenizi hazırlayacağınız bölüme ilerleyin.

Açılan ekranda istenen tayinin istendiği bakanlığın adı, şu anda çalıştığınız kurumun ismi, dilekçeyi vereceğiniz tarihi yazın ve devam edin.

Sonraki bölüme sicil numaranız, sağlık sorunu bulunan kişinin dilekçeyi yazan kişiye yakınlık derecesi, adınız ve soyadınız bilgilerini yazarak, sonraki bölüme ilerleyin.

Bu bölümde kimlik numaranızı, adresinizi ve telefon numaranızı yazarak, dilekçenizi tamamlayın. Ardından ekranın sağ tarafında bulunan “devam et” kısmına tıklayarak, ödeme sayfasına ulaşabilirsiniz. Buradan ödemenizi yapabilir ve dilekçenin çıktısını alarak imzalayıp, ilgili makama teslim edebilirsiniz.

Eş durumundan dolayı tayin dilekçesi nasıl hazırlanır?

Tayin dilekçesi bölümüne geldikten sonra ekranın sol tarafındaki ilgili bölümden devam ederek, dilekçenizi hazırlayacağınız sayfaya ulaşın.

Buradaki atamanın istendiği bakanlık adı, çalıştığınız kurum adı ve dilekçeyi vereceğiniz tarih bilgilerini yazarak devam edin.

Diğer bölümde sicil numaranız, eşinizin çalıştığı kurumun adı ve eşinizin tayin yapıldığı ilin adı bilgilerini yazarak sonraki bölüme devam edin.

Gelen ekrandaki bölümlere adınızı, soyadınızı, kimlik numaranızı ve açık adresinizi yazarak son bölüme devam edin.

Buraya telefon numaranızı da yazarak dilekçenizi tamamlayın.

Dilekçenizin çıktısını almak için en altta bulunan “devam et” kısmına tıklayarak, ödeme sayfasına ulaşabilirsiniz. Ödemenizi yaptıktan sonra dilekçenizin çıktısını alabilir, imzalayarak ilgili kuruma teslim edebilirsiniz. Dilekçenizi teslim etmeden önce ilgili tayin belgenizi dilekçeye eklemeyi unutmamalısınız.