Trafik ( Uyarı Tabelasının Olmaması Nedeniyle Radar ) Cezasına İtiraz Dilekçesi

Formatlar

PDF

Güncelleme

1/28/2022 2:57:54 PM

Ücret

29.90 TL

Trafik ( Uyarı Tabelasının Olmaması Nedeniyle Radar ) Cezasına İtiraz Dilekçesi

Karayolları Trafik Kanununa aykırı hareket eden vatandaşlara idari para cezaları uygulanabilir. Trafik cezaları sürücünün şahsına ya da plakasına yazılabilir. Her iki şekilde de yazılan cezalara vatandaşların haklı olması durumunda itiraz yolu açıktır. Trafik cezalarının vatandaşlara 10 gün içinde ibraz edilmesi gerekir. Trafik ceza işlemlerinin 10 gün içinde tebliğ edilmemesi durumunda; cezanın usulüne uygun olmadığı belirtilerek cezaya itiraz edilebilir.

Cezanın ulaşmaması ya da vatandaşların haklı olduğu durumlarda sürücülerin cezaya itiraz etme hakkı bulunur. Kişinin haklı olduğu haller ise yasa kapsamında belirlenmiştir. Trafik cezalarına nasıl itiraz edilir? Şartlar nelerdir? İşte, trafik cezalarına itiraz etmek için izlenmesi gerek yollar.

Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Trafik kurallarının ihlal edilmesi sonucunda ortaya çıkan yaptırımlar idari trafik para cezası olarak değerlendirilir. Bu cezalara itiraz etme hakkı saklı tutulmuştur ve itiraz için geçerli olan belirli bir prosedür vardır.

Trafik cezalarına itiraz için Sulh Ceza Hâkimliğine dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekir. Ancak cezanın uygulandığı yerdeki Sulh Ceza Hâkimliğine başvurunun iletilmesi şarttır. 

Dava dilekçesinin ekinde; kimlik, sürücü belgesi ve ruhsat belgelerinin fotokopisi ile idari para cezası karar tutanağı fotokopisi ve idari para cezası karar tutanağı tebligatı fotokopisi yer almalıdır.

Olağanüstü bir durum olmaması halinde itiraz duruşması yapılmaz. Sulh Ceza Hâkimliği yönlendirilen dosyayı inceler ve bir karara varır.

Haklı Olarak Kabul Edilen İtiraz Nedenleri Nelerdir?

Radar uyarı levhası olmadığı halde hız kontrolü yapılan yollarda hıza bağlı olarak kesilen cezalara itiraz edilir. İtiraz sonucunda Yargıtay kararı ile ceza iptal edilir.

Cezanın tebliğ edilmesi sırasında kanıt niteliğinde herhangi bir fotoğraf veya belge bulunmuyorsa itiraz hakkı kullanılır.

Ceza tutanağında aracın hızı, bilgileri, tarih ve yer detaylarının yanlış yazılması durumunda da vatandaşlar itiraz edebilirler.

Dava dilekçesi yazarken mutlaka itiraz nedeninin açık bir şekilde ifade edilmesi gerekir. Aynı zamanda kişilerin haklılığını ispat edecek fotoğraf ya da belgeleri dava dosyasına eklemesi de sağlıklı bir adım olur.

Trafik Cezasına İtiraz Süresi Ne Kadardır?

Trafik cezaları veya idari cezalar için yasa ile belirlenen itiraz süreleri vardır. Bu itiraz süresinin başlangıcı cezanın tebliğ edildiği tarih olarak kabul edilir. Trafik cezasına itiraz süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür.

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Uyarı tabelası olmadığı halde trafik cezasına maruz kaldıysanız ve bu cezanın haklı olmadığını düşünüyorsanız, itiraz dilekçenizi hazırlayarak hemen başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu dilekçeyi hazırlayabilmek için sitemizden yardım alabilirsiniz. Dilekçenizi birkaç soruya cevap vererek hemen hazırlayabilir, çıktısını alabilir ve ilgili ekleri dilekçenize ekleyerek itiraz başvurunuzu yapabilirsiniz. Dilekçenizi hazırlayabilmek için ekranın sol üst tarafından bulunan “örneği doldurunuz” bölümünden ilerlemeli ve aşağıdaki adımları takip etmelisiniz.

İlk aşamada sizden istenen trafik ihlalin işlendiği il ya da ilçe ismi, adınızı, soyadınızı ve kimlik numaranızı yazarak devam edin.

Diğer aşamada açık adres bilgilerinizi, tutanağın hangi tarihte düzenlendiğini ve tutanağın size tebliğ edildiği tarih bilgilerini yazın ve yine devam edin.

Diğer aşamaya aracınızın plaka numarasını yazın. Ardından kesilen tutarını ve ceza kesilen yer ya da mevkii adını yazarak ilerleyin.

Son aşamada dilekçe tarihinizi yazın ve dilekçenizi tamamlayın. “İşlem tamamlandı ve devam et” kısmına tıkladıktan sonra ödemenizi yapın ve dilekçenizin çıktısını alın.

Dilekçenizi teslim etmeden önce gerekli ekleri temin ettiğinizden ve dilekçenize eklediğinizden, dilekçenizi imzaladığınızdan emin olun. Bu dilekçe, bir kez hazırlayıp çıktısını aldıktan sonra hesabınıza eklenir. Bu sayede dilekçenize dilediğiniz zaman tekrar erişebilir ve düzenleme yaparak yeniden kullanabilirsiniz.