Veraset İlamı Dilekçesi

Formatlar

PDF

Güncelleme

1/28/2022 3:08:35 PM

Ücret

34.90 TL

Veraset İlamı Dilekçesi

Veraset, bir kimsenin mal varlıklarının el değiştirmesi anlamına gelir. Başka bir ifade ile bir kimsenin ölümü sonucunda mal varlıklarının kanuni mirasçılarına geçmesine, veraset adı verilir. Veraset ilamı ise mirasçılık belgesi olarak adlandırılır. Bu belge, yasal veya atanmış mirasçıların talep etmeleri üzerine yasal merciler tarafından verilen, mirasçıların mirasçılık sıfatlarını ispat etmelerine ve kendilerine bırakılan mirası kullanabilmelerine yarayan belgedir. Bu belgenin alınması için vefat eden kişinin son ikamet ettiği yere bağlı olan Sulh hukuk Mahkemelerine, bir dilekçe ile başvuru yapılması gerekir.

Veraset ilamı belgesi kimlere verilir?

Veraset ilamı belgesi, Türk Medeni Kanunu kapsamında verilir. Bu belge, kanuni mirasçıların yanı sıra atanmış olan mirasçılara da verilmektedir. Bu belge aynı zamanda miras bırakanın ya da mirasçıların alacaklıları için de verilmektedir. Alacaklının veraset ilamı belgesini alabilmesi için icra dairesi ya da mahkeme kararı gerekir.

Veraset ilamı belgesi nasıl alınır?

Veraset ilamı belgesini almak için Sulh Hukuk Mahkemelerine mirasçılardan birinin başvuru yapması yeterlidir. Mirasçılardan biri başvuru yaptığında diğer mirasçıların belgeleri ve mirastan aldıkları pay oranları da belirlenmiş olur. Veraset ilamı belgesinin mahkemeden alınmasını zorunlu kılan haller kanunda belirtilmiştir. Buna göre;

Nüfus kayıt bilgilerinde yanlışlık olması ve yasal mirasçıların soy bağlarında belirsizlik olması gibi durumlarda, veraset ilamı belgesi mahkemeden talep edilmelidir.

Veraset ilamı belgesi ne işe yarar?

Bu belgeyi alan mirasçılar, kendilerine düşen mirası diledikleri gibi kullanma ya da tasarruf etme hakkına sahip olurlar. Kanuna göre veraset ilamı belgesi olmadan mirasçıların, kendilerine düşen mirası almaları mümkün değildir. Bu belge aksi ispat edilene kadar, sahip olan kişinin yasal mirasçı olduğunun kanıtı niteliğini taşır.

Veraset ilamı belgesi almak için hangi şartlar gerekir?

Veraset ilamı belgesinin alınması için herhangi bir süre sınırlaması bulunmaz. Mirasçılar, bu belgeyi diledikleri zaman alma hakkına sahiptir. Ancak bu belgenin alınabilmesi için kanunda belirtilen şartların var olması gerekir. Bu şartlar şöyle açıklanmıştır;

Mirası bırakan kişin ölmüş olduğuna ya da gaip olduğuna karar verilmiş olması gerekir.

Mirası alacak olan kişinin yaşıyor olması gerekir.

Veraset ilamı dilekçesi nasıl yazılır?

Veraset ilamı belgenizi almak için gerekli olan dilekçeyi, sitemizden kolayca hazırlayabilirsiniz. Bu dilekçeyi nasıl hazırlayacağınızı açıklayalım;

Veraset ilamı dilekçesi bölümüne gelerek ”örneği doldurunuz” kısmından devam edin.

Karşınıza gelen ekrandaki miras bırakanın son ikamet ettiği yeri, il olarak yazın. Ardından davayı açan kişinin adını, soyadını ve kimlik numarasını yazarak devam edin.

Diğer bölümde davayı açan kişinin açık adresini, miras bırakanın adını, soyadını ve kimlik numarasını yazarak, diğer bölüme devam edin.

Son bölümde davayı açacağınız tarihi, yani dilekçeyi teslim edeceğiniz tarihi yazın ve dilekçeyi tamamlayın.

Tamamladığınız dilekçenin çıktısını almak için “işlem tamamlandı ve devam et” bölümüne tıklayın. Ardından ödeme sayfasına gelerek ödemenizi yapın ve dilekçenizin çıktısını PDF olarak alın. Artık dilekçenizi imzalayarak, veraset ilamı belgesini almak için hemen başvuru yapabilirsiniz.