Vasi Tayini Dilekçesi

Formatlar

PDF

Güncelleme

1/28/2022 3:05:09 PM

Ücret

29.90 TL

Vasi Tayini Dilekçesi

Vasi tayini, vesayet altına alınması gereken kişiler için vasi atanması anlamına gelir. Vesayet ise 18 yaşından küçük olan ya da kısıtlı olan kişilerin, kişisel ve maddi menfaatlerinin korunması amacıyla düzenlenmiş bir kurumdur. Vasi tayini ile kişilerin vesayet altına alınması, Medeni Kanun tarafından ele alınmıştır. Vesayet altına alınma, kanunda yer alan bazı zorunlu durumlarla gerçekleşebileceği gibi kişinin kendi isteği ile de yapılabilir. Mahkeme tarafından vesayet altına alınan herkese vasi tayini yapılır. Vasi ise kısıtlı olan ya da 18 yaşından küçük olan kişilerin kişisel ve maddi çıkarlarını korumak, tüm hukuki işlemlerde bu kişileri temsil etmekle yükümlü olan kişidir.

Vasi tayini yapılmasını gerektiren durumlar nelerdir?

Medeni Kanun’a göre vasi tayini yapılması gereken durumlar şöyle açıklanmıştır;

•Kişinin kendi isteğinin olması

•Kişinin yaşının 18’in altında olması

•Kişinin, ehliyetlerini kullanma açısından kısıtlı olması

•Kişinin hapis cezası alması nedeniyle hürriyetinin bağlanmış olması

Yaşın küçük olması sebebiyle vasi tayini;

Herhangi birinin velayeti altında bulunmayan ve 18 yaşından küçük olan bireyler için vasi tayin edilir. Reşit olmayan kişilerin vasileri, velileridir. Ancak velisi bulunmayan kişiler için mutlaka vasi tayin edilmesi gerekir.

Kısıtlama nedeniyle vasi tayin edilmesi;

Kişilerin hakkında akıl sağılığıyla ya da akıl zayıflığı veya savurganlık, alkol bağımlılığı, uyuşturucu kullanımı, kötü yönetim, kötü yaşam tarzı gibi nedenlerle kısıtlama kararı alınmışsa, vasi tayin edilmesi zorunludur.

Akıl sağlığı ya da akıl zayıflığı nedeniyle kendi işini göremeyen, korunmak ve bakım için kendine sürekli yardım gereken, bu durumlar nedeniyle başkalarının hayatını tehlikeye sokan ergin kişiler kısıtlanır. Bu kişilere vasi tayin edilmesi zorunludur.

Mal varlığını kötü yöneten, savurgan olan, alkol ya da uyuşturtucu madde bağımlılığı bulunan, kötü yaşam tarzı olan kişiler için de kısıtlama kararı verilir. Örneğin mal varlığını kötü yönetmesi sebebiyle kendisini ve ailesini yoksul duruma düşüren, bu nedenle başkalarının bakımına sürekli muhtaç kalan ya da başkalarının hayatlarını tehlikeye sokan kişiler için kısıtlama kararı verilir. Bu kişiler için de vasi tayini zorunludur.

Hapis cezası nedeniyle vasi tayin edilmesi;

Kanuna göre bir yıl ve daha üzerinde hapis cezası alan tüm ergin kişiler kısıtlanır. Cezayı yerine getirmekle göreli olan makam tarafından, bu kişilerin cezasını çekmeye başladığının ve kendisine hemen vasi atanması gerektiğinin, yetkili vesayet makamına bildirilmesi zorunludur.

Kişinin kendi isteğiyle vasi tayini yapılması;

Yaşlı, sakat, deneyimsiz ya da ağır hasatlığı olan kişiler, bu durumlar sebebiyle kendi işlerini istedikleri gibi yönetemediklerinde, vasi tayini yapılmasını talep edebilirler.

Vasi tayini için nereye dava açılmalıdır?

Vasi tayini için vesayet davası açılması gerekir. Vesayet davası ile görevli mahkeme ise kişinin yerleşim yerine bağlı olan Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Vasi tayini davası nasıl açılır?

Vasi tayininde, kısıtlı ya da reşit olmayan kişiler için vesayet davası açılması gerekir. Vesayet davasının açılması için de Sulh Hukuk Mahkemelerine bir dilekçe ile başvuru yapılmalıdır. Bu başvuruyu, vasi tayini yapılmasını isteyen kişiler ya da vasi olmak isteyen kişiler yapabilmektedir.

Vasi tayini için kimler uygun değildir?

Vesayet davası ile vasi tayini yapılacak olan kişilerin uygun olmadığı haller, yine kanunda açıkça belirtilmiştir. Buna göre;

•Reşit olmayan kişiler

•Vasi tayini yapılacak kişi ile arasında çıkar çatışması ya da husumet bulunan kişiler

•Haysiyetsiz yaşam süren kişiler

•Vesayet makamı hakimleri

Bu sayılan kişilerin vasi olarak tayin edilmesi mümkün değildir. Bu kişiler gönüllü olsalar bile, vasi olarak tayin edilemezler.

Vasi tayini davası ne kadar sürer?

Vasi tayini davası Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülür. Vasi tayinini denetlemekle görevli olan kurum ise Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Mahkeme kararı olmadan vasi tayini yapılması mümkün değildir. Bu davalar ortalama olarak 120 ile 331 gün arasında sonuçlanır.

Vasi tayini ne kadar süre için yapılır?

Vasi tayini kural olarak 2 yıl için yapılmaktadır. Vasi olarak atanan kişi, kararın kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 10 gün içinde itiraz etme hakkını kullanabilir. Vesayet makamı istediği takdirde vasilik süresini 2’şer yıl uzatabilmektedir. Dört yılını tamamlayan vasiler vasilikten kaçınma hakkını kullanabilmektedir.

Vasi tayini davalarında vesayet hakkı genellikle reşit olmayan ya da kısıtlı olan kişinin yakınlarına veya akrabalarına verilir. Eğer vasi tayin edilecek uygun kişi yoksa, devlet tarafından belirlenen kişiler vasi olarak atabilir.

Vasi tayini dilekçesi nasıl hazırlanır?

Vasi tayini talep etmek için gerekli olan dilekçeyi, buradan yardım alarak hazırlayabilirsiniz. Sizlere, dilekçenizi kolayca nasıl hazırlayacağınızı ve nasıl çıktısını alabileceğinizi açıklayalım;

İlk adımda vasi tayini dilekçesi bölümüne gelerek, buradan “örneği doldurunuz” kısmına tıklayın.

Gelen ekrandaki bölümlere vesayet altına alınacak olan kişinin ikamet ettiği il ve ilçenin adını yazın. Ardından vasi olarak atanmayı talep eden kişin adını ve soyadını yazın. Vasi olmak isteyen kişinin açık adresini de yazarak, “devam” kısmına ilerleyin.

Diğer bölümde vesayet altına alınmak istenen kişinin adını ve soyadını yazın. Bu kişinin neden vesayet altına alınmasını istediğinizi uygun bir dille açıklayın. Dilekçeyi vereceğiniz tarihi de yazarak, dilekçenizi tamamlayın.

Yalnızca iki aşamada tamamladığınız bu dilekçenin çıktını almak için “işlem tamamlandı ve devam et” kısmına tıklayarak ilerleyin. Bir sonraki bölüm olan “ödeme yap” sayfasına ulaşın. Ödemenizi gerçekleştirdikten sonra dilekçenizin çıktısını alarak imzalayın ve ilgili makama teslim edin.