Reddi Miras Dilekçesi

Formatlar

PDF

Güncelleme

1/28/2022 3:06:47 PM

Ücret

30.00 TL

Reddi Miras Dilekçesi

Türk Medeni Kanunu’na göre ölen bir kişinin kanuni mirasçılarına, miras otomatik olarak geçer. Mirasçıların herhangi bir irade beyanında bulunmasına gerek bulunmaz. Mirası devralan mirasçılar, ölen kişinin tüm mal varlıkları ile birlikte borçlarını da devralmış olurlar. Aynı zamanda ölen kişinin borçlarını kendi mal varlıkları ile ödemek zorunda kalırlar. Mirasın reddi ile bunun önüne geçilmesi sağlanır. Bir başka ifade ile ölen kişinin mirasçıları, mirasın reddi ile miras kalan borcu ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olur. Aynı zamanda mirası reddeden mirasçılar, kendilerine kalan mal varlıklarını da kabul etmemiş sayılır.

Borç Nedeniyle Mirasın Reddi Dilekçesi

Mirasın reddi, kanunda reddi miras olarak da adlandırılır. Reddi Miras, bir kişinin ölümü sonucunda atanmış ya da yasal olan mirasçılarının her türlü alacak ve borç mirasını reddetmesidir. Kanuna göre kimlerin mirasçı olacağı bellidir. Ancak mirasçıların bundan geç haberi olması ya da reddi miras süresinin kaçırılması gibi durumlarda sıkıntılar yaşanmaktadır. Borç nedeniyle mirasın reddi için mirasçıların Asliye Hukuk Mahkemesine bir dilekçe ile başvuru yapması gerekir.

Süresinde mirasın reddi dilekçesi;

Mirasın reddi, kanuni ya da atanmış mirasçılar tarafından, kendilerine kalan mal varlıkları için de yapılabilir. Bu şekilde miras reddi yapılması için gerekli olan dilekçenin Sulh Hukuk Mahkemelerine yazılması gerekir. Mirasın reddi kanunla tanınmış bir haktır ve kişiler sterlerse, ölen yakınlarından kendilerine kalan mal ve para miraslarını da reddetme hakkına sahiptir.

Kimler mirasın reddi talebi yapabilir?

Kanuna göre mirasın reddi talebinde bulunacak olan kişiler yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılardır. Yasal mirasçılar ölen kişinin ailesi, alt ve üst soyu olarak açıklanabilir. Yani eş, çocuklar, anne, baba, kardeşler, büyük anne ve büyük baba ölen kişinin kanuni mirasçılarıdır. Atanmış mirasçılar ise ölen kişinin ölmeden önce vasiyetname ile atadığı ya da mahkeme yolluyla kayyum olarak atanan mirasçılardır. Bütün bu kişiler, mirasın reddi talebinde bulunma hakkına sahiptir.

Mirasın reddi nasıl ve ne kadar sürede yapılmalıdır?

Mirasın reddi için iki önemli konu vardır. Bunlardan birincisi mirasın reddinin, miras bırakanın ölümünden itibaren 3 ay içinde yapılmasıdır. İkinci önemli nokta ise mirasın reddi için miras bırakanın mirasının, ortaya çıkmış olması gerekmektedir. Medeni Kanun’a göre mirasın reddi yapacak olan kişilerin 18 yaşından büyük olması ve ayırt etme gücüne sahip olması gerekir.

Mirası reddedecek olan kişilerin, mirası bırakanın son yerleşim yerinde bulunan ilgili Hukuk Mahkemelerine yazılı ya da sözlü olarak beyanda bulunmaları gerekir. Yazılı beyan, mirasın reddini hızlandıracaktır.

Kanunda mirasın reddi için 3 aylık hak düşürücü süre bulunmaktadır. Buna göre mirasçılar, mirası öğrendikten sonra 3 ay içinde mirasın reddi için başvuru yapmalıdır. Borcun öğrenildiği tarihten itibaren de 3 ay içinde başvuru yapılması gerekir. Mirasçılar, mirası geç öğrenmişlerse ve bunun için haklı sebepleri varsa, 3 ay sonra da mirasın reddi için başvuru yapabilirler ancak haklı sebep olmadığında, mirasın reddi yapılamaz. Atanmış mirasçıların da mirasçının ölümünden sonra, kendilerine bildirim yapıldığı tarihten itibaren mirasın reddi talebinde bulunmaları gerekir.

Süresinde açılan mirasın reddi dilekçesi nasıl hazırlanır?

Vefat eden yakınızdan kalan mal ya da maddi varlıkları reddetmek için dilekçe yazmak istiyorsanız, ihtiyacınız olan dilekçeyi hazırlamak için “örneği doldurunuz” kısmından yardım alabilirsiniz. Dilekçenizi kolayca hazırlayabilmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır.

İlk aşamada vefat eden kişinin son ikamet ettiği yerin ili ve ilçesi, reddi miras yapacak olan kişilerin adı, soyadı ve kimlik numaraları ve mirası reddedecek olan kişilerin tek tek açık adresleri yazılmalıdır. Adres bölümüne önce ilgili kişinin adı ve soyadı, sonra da adresi yazılmalıdır. Bu şekilde adresin kime ait olduğu açık şekilde belirtilmelidir. Sonra “devam” kısmına tıklanarak diğer bölüme geçin.

Bu bölümde vefat eden kişinin adı, soyadı ve kimlik numarası, vefat ettiği tarih, reddi miras yapanların vefat edene yakınlık derecelerini yazarak ilerleyin.

Son aşamada dilekçe tarihinizi yazın ve dilekçenizi tamamlayın. “İşlem tamamlandı” kısmına tıklayarak ödeme sayfasına gelin ve ödemenizi gerçekleştirin. Ardından dilekçenizin çıktısını alın. Mirasın reddi yapacak olan kişilerin imzaları alındıktan sonra nüfus kayıt örneğini ekleyin. Artık dilekçenizi ilgili makama teslim edebilir ve reddi miras için başvurunuzu yapabilirsiniz.

Mirasın borca batık olması nedeniyle mirasın reddi dilekçesi nasıl hazırlanır?

Yukarıda da açıkladığımız gibi borca batık olan mirasın reddi, mal varlıklarının kabul edilmemesi için yapılan mirasın reddi ile farklı mahkemeye yapılır. Bu nedenle her iki mirasın reddi dilekçesinin ayrı olarak hazırlanması gerekir. Vefat eden yakınınızdan kalan borçları reddedebilmek için gerekli olan dilekçeyi, “örneği doldurunuz” kısmına tıklayarak, hemen hazırlayabilirsiniz. Dilekçenizi hazırlamakta rehber olması açısından, nasıl doldurulacağınızı adımlarla anlatalım;

İlk bölüme geldiğinizde vefat eden kişinin son ikamet ettiği yeri il ve ilçe olarak yazın. Bu bölümde talepte bulunan kişi ya da kişilerin tamamının adını, soyadını ve kimlik numaralarını yazın. Talepte bulunan kişinin adres bilgisini de yazarak ilerleyin. Eğer mirası reddedecek kişi sayısı birden fazla ise adres bölümüne, adresin kime ait olduğunun bilinmesi amacıyla adres sahiplerinin adını, soyadını ve kimlik numaralarını tekrar yazmanız gerekir.

Diğer bölümde alacaklı olanların adını, soyadını, adreslerini, vefat eden kişinin adını ve soyadını yazarak ilerleyin.

Bir sonraki bölümde vefat eden kişinin eşini adını ve soyadını, vefat edenin tüm çocuklarının adını ve soyadını ve vefat tarihini yazarak yine devam edin.

Son bölümde vefat eden kişinin mirasın reddi yapan kişiye yakınlık derecesini yazın. Dilekçe tarihinizi de yazarak dilekçenizi tamamlayın.

Hazırladığınız ve girdiğiniz bilgileri kontrol ettiğiniz dilekçenin çıktısını almak için “işlem tamamlandı” kısmına tıklayarak, devam edin. Buradan ödeme sayfasına gelerek ödemenizi güvenli şekilde gerçekleştirin ve dilekçenizin çıktısını PDF olarak alın. İmzaladığınız ve ekler kısmındaki belgeleri eklediğiniz dilekçenizi, ilgili makama teslim edebilirsiniz.