Kira Artışı İhtarnamesi

Formatlar

PDF

Güncelleme

1/28/2022 3:04:52 PM

Ücret

24.90 TL

Kira Artışı İhtarnamesi

Kira artışı, Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kiraya veren ve kiracı arasında yapılan sözleşmeye göre her yıl kira bedelinde bir artış yapılması söz konusudur. Bu artış, kanuna göre belirli oranlarda yapılmaktadır. Kira artışı konusunda tarafların anlaşmaya varamaması durumunda ise kiraya veren kişi tarafından ihtarname gönderilir. İhtarnamenin dikkate alınması durumunda da kiraya veren kişiye, kira tespit davası açma hakkı doğar.

Kira artış ihtarnamesi ne zaman gönderilmelidir?

Kira sözleşmesi yapıldığında, gayrimenkulün kirasının ne kadar tutarda olacağı açıkça yazılmaktadır. Yeni kira dönemi geldiğinde ise kiraya veren tarafından, kanunda yer alan artış oranına göre zam uygulanır. Bu zammı, kiralayan kişi mutlaka ödemek zorundadır. Yapılacak olan kira zammı bir önceki yılın ÜFE değerini aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Tarafların bu artış konusunda anlaşmaya varmaması durumunda ve yeni kira dönemi söz konusu olduğunda, kira artış ihtarnamesi gönderilebilir.

Kira artış ihtarnamesi nasıl gönderilir?

Kira artış ihtarnamesi mutlaka noter aracılığı ile gönderilmelidir. Noter tarafından üç nüsha olarak gönderilen bu ihtarnameye uyulmaması durumunda kiraya veren kişi, kira tespit davası açma hakkına sahiptir. Bu dava sonucunda görevli mahkeme gerekli araştırmaları yaparak kiranın tespitini yapar ve gerekli tutarın kiraya verene ödenmesini sağlar. Ayrıca kira tespit davasının tüm masrafları da kiracıya yüklenir.

Kira artış ihtarnamesi nasıl yazılmalıdır?

Kira artış ihtarnamesinde mutlaka önceki kira bedeli, yeni kira bedelinde istenen tutar, kiraya verenin ve muhatap olan kişinin adres ve kimlik bilgileri yer almalıdır. Usulüne uygun olarak hazırlanan kira artış ihtarnamesi notere götürüldüğünde hemen işleme başlanır ve hemen ihtarname gönderimi yapılır.

Kira Artış İhtarnamesi Nasıl Hazırlanır?

Kira artışı için kiracınıza göndereceğiniz ihtarname konusunda, sitemizden yardım alabilirsiniz. İhtarnamenizi sadece size yöneltilen birkaç soruya cevap vererek hemen hazırlayabilir ve çıktısını alabilirsiniz. İhtarnamenizi nasıl hazırlayacağınızı açıklayalım;

Kira artış ihtarnamesi yazan yere tıklayarak ekranın sol tarafında bulunan “örneği doldurunuz” kısmından devam edin.

Gelen ekrandaki ihtar edenin adını, soyadını, kimlik numarasını ve ihtar çekilen kişinin adını ve soyadını yazarak devam edin.

Diğer ekrandaki ihtar çekilen kişinin kimlik numarası, ihtar çekilen kişinin ikamet ettiği adresi ve yeni belirlenen kira bedelini yazarak, bir sonraki bölüme ilerleyin.

Sonraki bölüme kira kontratının yapıldığı tarihi, kontratta belirlenmiş olan kira bedelini ve yeni kira döneminin başlangıç tarihini yazarak, devam edin.

Son bölümde ihtarnamenin verildiği tarihi yazın ve ihtarnameyi tamamlayın.

İhtarnamenin çıktısını almak için “işlem tamamlandı” kısmından devam ederek, ödeme sayfasına ulaşın. Ödemenizi güvenli şekilde gerçekleştirdikten sonra çıktınızı alabilir ve imzalayarak, ilgili kişiye gönderebilirsiniz.