Maske Takmama Para Cezasına İtiraz Dilekçesi

Formatlar

PDF

Güncelleme

1/28/2022 3:11:41 PM

Ücret

24.90 TL

Maske Takmama Para Cezasına İtiraz Dilekçesi

Kolluk kuvvetleri tarafından vatandaşlara maske takmama cezaları kesilmektedir. Bu cezaların birçoğu haklı olabileceği gibi birçoğu da haksız yazılması mümkündür.      

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde alınan tedbirlerin uygulanması görevinin mülki amir Haksız ve hukuksuz yazılan sokağa çıkma yasağı cezalarına itiraz ile iptal etmek mümkündür. Bu cezalar trafik cezaları gibi idari para cezası olup, tebliği ve tefhiminden (yüze karşı yani o an ceza makbuzunun yazılıp hemen teslim edilmesi) itibaren 15 gün içinde itiraz edilmesi mümkündür.

Maske takmama Cezasına İtiraz Dilekçesi Nereye Yapılır?

Maske takmama cezasına itiraz bulunduğunuz ilde veya varsa ilçedeki sulh ceza hâkimliklerine 15 gün içinde verilecek bir dilekçe ile yapılmaktadır. 

Maske takmama Cezasına İtirazında Hangi Belgeler olmalı?

Öncelikle ekteki dilekçeyi doldurup imzalamanız gerekmektedir. Bu dilekçeye ek olarak ceza fişinizin fotokopisini ve nüfus cüzdanı fotokopisi eklemeniz gerekmektedir.

Hangi şartlarda maske takmama cezasına itiraz edebilirim?

 Kesilen ceza usule uygun kesilmediyse veya usule uygun tebliğ edilmediyse itiraz edilebilir.

 Kesilen ceza size ait değilse yani maddi bir hata yapılmışsa itiraz edilebilir.

 İşlediğiniz fiil TCK 195’e giriyorsa, idari para cezası verilemez. İtiraz edilebilir.

 Acil bir ihtiyaç için aykırı davranıldı ise itiraz edilebilir.

Maske takmama para cezasına itiraz dilekçesi nasıl yazılır?

Maske takmama için yazılan para cezasına itiraz etmek amacıyla dilekçenizi kolayca hazırlayabilmek için sitemizdeki dilekçe örneğini doldurabilirsiniz. Bu örneği nasıl hazırlayacağınızı açıklayalım;

İlk olarak “örneği doldurunuz” kısmından ilerleyip, dilekçe sayfasına ulaşın.

Açılan ekrandaki ilgili bölümlere, istenen bilgileri eksiksiz olarak girin. İlk ekranda istenen davanın açılacağı il, ilçe, itiraz eden kişinin adı, soyadı ve kimlik bilgilerini yazarak devam edin.

Diğer bölümde itiraz eden kişinin adres bilgilerini, ilgili cezanın yani itiraz edilen cezanın karar numarasını, cezanın bildirildiği ya da kesildiği tarihi yazarak ilerleyin.

Diğer aşamada cezayı kesen valiliğin ya da kaymakamlığın ismi, cezanın kesildiği tarih ve ceza sıra numarası bilgilerini yazın. Ardından yine “devam” bölümüme tıklayarak son aşamaya geçin.

Son bölümde ceza karar numarasını ve dilekçe tarihini yazarak dilekçenizi tamamlayın.

Dilekçenizi tamamladıktan sonra “işlem tamamlandı” bölümüne tıklayarak ödeme sayfasına ulaşın. Ödemenizi kısa süre içinde ve güvenli şekilde yaptıktan sonra, dilekçenizin PDF olarak çıktısını alın ve imzalayın. Artık hazır olan dilekçenizi, ilgili makama teslim edebilirsiniz.