Haklı Fesih Dilekçesi

Formatlar

PDF

Güncelleme

1/28/2022 3:03:51 PM

Ücret

25.00 TL

Haklı Fesih Dilekçesi

Haklı fesih, İş Kanunu’nda belirtilen nedenlerle işçi ya da işverenin, ihbar süresini dikkate almaksızın iş sözleşmesini feshedebilmesi anlamına gelir. Kanunda sayılan haklı fesih halleri geçerli olduğunda işçi veya işveren tarafından, belirli ya da belirsiz süreli iş sözleşmeleri feshedilebilmektedir. İş Kanunda işçilerin haklı fesih yapabileceği durumlar 3 ana başlıkta toplanmıştır. Bu haklı nedenlerin varlığında, çalışanlar iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshetse bile kıdem tazminatı alma hakkına sahip olur.

Haklı fesih sebepleri nelerdir?

Haklı fesih sebepleri kanunda 3 ana başlık altında toplanmış ve detayları tek tek açıklanmıştır. Buna göre iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı olarak feshedilebileceği haller;

Sağlık sebepleri

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri

Zorlayıcı sebepler şeklindedir.

Haklı fesih sağlayan sağlık sebepleri nelerdir?

Sağlık sebebiyle haklı fesih yapılabilmesi için sağlık problemlerinin tıbbi olarak tespit edilmiş olması gerekir. Tıbbi olarak kanıtlanmayan sağlık sorunları nedeniyle haklı fesih yapılamaz. Kanunda haklı fesih için geçerli sayılan haller şöyledir;

İş sözleşmesinde bahsi geçen işin niteliğinden kaynaklanan bir sebeple işin yapılması, işçinin yaşayışını ve sağlığını tehlikeli hale getirirse

İşçi, işverenden ya da başka işçilerden bulaşıcı hastalığa yakalanırsa ya da işiyle bağdaşmayan bir hastalığa yakalanırsa, haklı fesih yapabilir.

Burada önemli olan noktalar, yukarıda sayılan bulaşıcı hastalığın işçiyi önemli ölçüde etkilemiş olması ve işin niteliğinin işçinin sağlığını önemli ölçüde tehlikeye atmış olmasıdır.

Haklı fesih sağlayan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri nelerdir?

Kanunda, bazı hallerin ahlak ve iyi niyet kurallarına uygun olmadığı belirtilmiştir. Bu hallerin varlığında işçi, iş sözleşmesini haklı olarak feshetme hakkına sahip olur. Bu haller şöyle açıklanabilir;

İşverenin, iş sözleşmesinin yapıldığı sırada işçiye önemli konular hakkında bilgi vermemesi, yanlış şart ya da vasıflar göstermesi, gerçeğe uygun bilgi vermemesi veya gerçeğe aykırı sözler söyleyerek işçiyi yanıltması

İşverenin işçiye cinsel tacizde bulunması ya da işçinin veya ailesini şerefine, namusuna dokunacak derecede ağır sözler söylemesi

İşverenin işçiye ya da ailesine karşı sataşmada bulunması, tehdit etmesi, işçiyi ya da aile üyelerini kanuna karşı suç işlemeye teşvik etmesi, kışkırtması, özendirmesi

İşverenin, işçiye ya da aile üyelerine karşı hapis gerektiren bir suç işlemesi

İşverenin işçiye ya da aile üyelerine karşı onur kırıcı, haysiyet kırıcı sözler söylemesi ve ağır ithamlarda bulunması

İşçinin iş yerinde diğer bir işçi ya da üçüncü kişiler tarafından cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemelerin alınmaması

İşveren tarafından işçinin ücretinin kanun hükümlerine göre hesaplanmaması ya da ödenmemesi

Parça başına ya da iş tutarı üzerinden ücret alan işçilerin ücretlerinin, işçiye yapabileceği sayı ya da tutardan az iş verilmesi halinde eksik ödenmesi, yani aradaki farkın karşılanamaması ya da çalışma şartlarının uygulanmaması

Haklı fesih sağlayan zorlayıcı sebepler nelerdir?

Zorlayıcı sebep, önceden görülemeyen ya da kaçılamayan olaylar olarak tanımlanabilir. Doğal afetlerin olması, işyerinde meydana gelebilecek teknik arızalar ya da idare tarafından uygulanan hukuki işlemler zorlayıcı sebep olarak görülmektedir. Zorlayıcı sebeplerin varlığı durumunda, iş yerinde bir hafta ya da daha fazla sürede işin durması sonucunda, işveren tarafından işçiye bir hafta süre boyunca her gün, yarım ücret ödenmek zorundadır. Bir haftayı aşan durumlarda ise işveren herhangi bir ücret ödemek zorunda değildir.

Kanuna göre işçinin çalıştığı iş yerinde işin bir haftadan daha uzun süre durmasını gerektirecek zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkması durumunda, işçiye haklı fesih yapma hakkı tanınmaktadır.

Haklı fesih kullanım süresi ne kadardır?

İş Kanunu’na göre işçi, haklı nedenlerin ortaya çıktığını öğrendiği günden itibaren 6 gün içinde, her halükârda ise 1 yıl içinde haklı fesih yapma hakkına sahiptir. Belirtilen bu süreler zaman aşımı süresi değil hak düşürücü sürelerdir. İşçi haklı fesih sayesinde maddi çıkar sağlıyorsa, 1 yıllık süre uygulanmaz.

Haklı fesih yazılı olarak yapılmak zorunda mıdır?

Kanunda haklı fesih için herhangi bir şart bulunmaz ancak ispat açısından kolaylık sağlaması için haklı fesih işleminin yazılı olarak yapılması gerekir.

Haklı fesih yapan kıdem tazminatı ve diğer ücretlerini alır mı?

Haklı fesih, gerekli şartların oluşması halinde işçinin kıdem tazminatı almasını sağlar. Bir yıldan fazla son iş yerinde çalışan ve kanundaki haklı nedenlerle iş sözleşmesini fesheden işçiler, hak ettikleri kıdem tazminatı ile diğer alacaklarını da almaya hak kazanırlar.

Kıdem tazminatı verilen diğer haklı fesih halleri nelerdir?

İş Kanunu’na göre haklı fesihten sayılan ve işçinin hem ücret alacaklarını hem de kıdem tazminatını alabileceği haller şu şekilde açıklanmıştır.

Kadınların evlenme nedeniyle istifa etmesi

Emeklilik şartlarının sağlanması nedeniyle istifa edilmesi

Erkeklerin zorunlu askerlik görevini yapmak için istifa etmesi

Yukarıda sayılan hallerde, belirli şartlar sağlandığında, işçi istifa etse bile kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Kadınlar, evlenmelerinden itibaren 1 yıl içinde, evlilik cüzdanları ile birlikte istifa dilekçelerini verdiklerinde ve dilekçelerinde, evlilik nedeniyle ayrıldıklarını belirttiklerinde, kıdem tazminatı ve diğer alacaklarını almaya hak kazanırlar.

Erkek çalışanlar zorunlu askerlik görevlerini yapmak üzere işten ayrılmak için istifa dilekçelerini verdiklerinde, hak ettikleri kıdem tazimatlarını ve diğer ücret alacaklarını almaya hak kazanırlar.

Emeklilik için gerekli prim gün sayını dolduran ve hizmet yılını tamamlayan kişiler, yaşı beklemek için SGK’ dan yazı alarak işinden ayrılabilir ve hak ettikleri kıdem tazminatı ile diğer ücret alacaklarını talep edebilirler.

Haklı fesihle istifa eden kişiler işsizlik maaşı alabilir mi?

Kanuna göre işinden işvereni tarafından çıkarılan ya da haklı nedenlerle istifa eden kişiler, işsizlik maaşı alabilirler. İşsizlik maaşının verilebilmesi için işten ayrılmadan önceki son 120 günlük sigorta priminin ödenmiş olması ve işten ayrılma tarihinden önceki 3 yıl içinde en az 600 günlük sigorta priminin ödenmiş olması şartlarının da sağlanması gerekir.

Haklı Fesih Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Haklı fesih için verilecek olan dilekçe, verilme nedenine göre farklı olarak hazırlanmalıdır. Dilekçenizi hazırlayabilmek için sitemizden yardım alabilirsiniz. Haklı fesih yapacağınız nedeni belirleyerek dilekçenizi birkaç dakika içinde hemen hazırlayabilir ve çıktısını alabilirsiniz. Sizlere haklı fesih nedenlerine göre dilekçenizi nasıl hazırlayacağınızı açıklayalım;

İlk olarak hangi nedenle istifa edecekseniz o nedenin üzerine tıklayarak, gerekli olan dilekçe bölümüne ulaşın.

Karşınıza gelen ekranda sizden istenen bilgilere eksiksiz olarak cevap verin.

İlk olarak çalıştığınız iş yerini adını, çalışmaya başladığınız tarihi ve istifa ettiğiniz tarihi yazın. Diğer ekrana ulaşmak için “devam” kısmına tıklayın.

Sonraki bölümde istenen dilekçe tarihini, adınızı, soyadınızı ve adres bilgilerinizi doldurun ve diğer bölüme devam edin.

Son bölümde cep telefonu numaranızı yazarak dilekçenizi tamamlayın.

Hazırlanan dilekçenizin çıktısını almak için “işlem tamamlandı” kısmından devam edin. Ödeme sayfasına ulaşıp ödemenizi yaptıktan sonra dilekçenizin çıktısını alabilir ve imzalayarak, işyerinize teslim edebilirsiniz.