Borç Sözleşmesi

Formatlar

PDF

Güncelleme

1/28/2022 3:08:19 PM

Ücret

30.00 TL

Borç Sözleşmesi

Sözleşme; tarafların belli bir amaç için hukuki bir sonuca yönelik yapılan bir işlemdir. Sözleşmede her zaman bir alacaklı bir borçlu bulunur ve taraflar birbirlerine karşı yükümlülük altına girerler. Sözleşme ile yükümlülük altına girilen konu; sözleşme süresince ve sözleşmede yer alan şartlar doğrultusunda her iki tarafı da bağlar. İmzalanmış bir sözleşme hukuki çekişmelerde en kuvvetli deliller arasındadır.

Sözleşme imzalarken karşı tarafın imza yetkisini araştırınız. Ticaret sicil gazetesi ve imza sirkülerini karşılaştırınız. Sözleşme ekine imza sirküleri ve Ticaret Sicil gazetesini de ekleyiniz. (Şirketlerin imza ile birlikte kaşe de kullanmaları gerekmektedir bunu unutmayınız.)

Sözleşmelerin Noter önünde yapılması ispat kolaylığı sağlamakla birlikte zorunlu bir husus değildir.

(Araç alım satım sözleşmesi, Gayrimenkulün tasarrufuna ait işlemler gibi bazı sözleşmeler sadece noterlerce yapılmaktadır, bunları taraflar kendi aralarında yapamazlar!)

Sözleşmelerde taraf sayısınca nüsha hazırlanmalı ve taraflarda birer nüsha kalmalıdır. Sözleşmelerin her sayfası taraflarca ayrı ayrı imzalanmalı ve mühürlenmelidir.

Sözleşmenin imzalanmasından sonra elimizde kalan ıslak imzalı nüsha güvenli bir şekilde muhafaza altına alınmalıdır. Aynı nüshanın bir veya birkaç fotokopisi de çıkarılarak gerekli hallerde fotokopiler kullanılmalı orijinal nüsha üzerinde karalama veya işlem yapılmamalıdır.

Borç sözleşmesi örneği nasıl hazırlanır?

Borç sözleşmesini kolayca ve vakit kaybetmeden hazırlayabilmek için sitemizden yardım alabilirsiniz. Bu sözleşmeyi hazırlamak için öncelikle “örneği doldurunuz” kısmından devam etmeniz ve açılan ekrandaki bilgileri doldurmanız gerekir. İzlemeniz gereken adımlar şöyledir;

İlk bölümde yer alan borç veren kişinin açık adresi, adı soyadı ve borç alan kişinin açık adres bilgilerini yazarak ilerleyin.

Diğer bölümde borç alanın adını ve soyadını, verilecek borcun tutarını rakam ve yazı ile yazdıktan sonra devam edin.

Diğer bölümde borç veren kişinin parayı teslim ettiği tarihi, borç alan kişinin ödeyeceği borcun tutarını rakam ve yazı ile yazdıktan sonra, diğer bölüme devam edin.

Bir sonraki bölümde borç alanın borcu ödeyeceği tarihi, borç ödenmediğinde ödeme zamanına kadar uygulanacak olan faiz miktarını ve anlaşmazlık olması durumunda hangi şehirde bulunan mahkemenin yetkili olduğunu yazarak, devam edin.

Son bölümde borç sözleşmesinin yapıldığı tarihi ve bu sözleşmenin yapıldığı adres bilgilerini yazarak, sözleşmenizi tamamlayın.

“İşlem tamamlandı ve devam et” bölümünden sepetinize, oradan da ödeme sayfasına gelin ve ödemenizi yaparak, sözleşmenizin iki adet çıktısını alın. İki taraf da her iki çıktıyı imzaladığında, borç sözleşmesi kurulmuş olacaktır.