Kullanıcı Sözleşmesi

Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

 1- Kullanım Koşulları

Bu SİTE ‘de sunulan hizmetler KUSTECH YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle kısaca “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve Site’nin yasal sahibi “Şirket”  olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi “Şirket’e aittir.

İşbu kullanım koşullarını “Şirket”  gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE ‘de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE ‘ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, “Şirket” tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

“Şirket”, bu SİTE‘ de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Sözleşme Tanımları:

SİTE: “Şirket”  tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin

Sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

 

ÜYE: “Şirket” sunduğu web sitesinden faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, “Şirket”  tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca “ÜYE“ olarak anılacaklardır.

18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile SİTE ‘deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi SİTE ‘deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. “Üye adı“ üyeye özeldir ve aynı “Üye adı“ iki farklı ÜYE ‘ye verilmez.

KULLANICI: “Şirket” web sitesini kullanmak üzere her hangi bir satım alım yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE ‘ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: SİTE ‘de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle “Şirket” arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

2- Hizmetlerin Kapsamı

Şirket ”in, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

“Şirket’in, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; “Şirket’e ait

www.hemendilekce.com adresinde sunulan hizmete karşılık; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, hizmetin sunulmasıdır.

“Şirket”, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE ‘de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların “Şirket” tarafından belirlenecek ve Site’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir.

“SİTE” bünyesinde sunulacak hizmetlerden; “hemendilekce.com”, herhangi bir hukuki tavsiye sunmamaktadır. SİTE'deki belgelerin tasarımı tamamen otomatiktir.

KULLANICI, SİTE'nin herhangi bir hukuki tavsiye vermediğini ve hukuk firması olmadığını ve bu nedenle SİTE'nin kullanımının hukuki bir görüş olarak değerlendirilemeyeceğini veya yerine geçemeyeceğini kabul eder.

KULLANICI, hukuki danışmanlık yapmak için kendi yargı alanlarında kanun tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş olan yetkili hukuk uzmanlarıyla iletişime geçmelidir.

“Şirket”, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE ‘de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

3- Genel Hükümler

SİTE üzerinden, “Şirket” ‘in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web Sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI ‘Lara ve ÜYE‘lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında “Şirket” in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI‘ların ve ÜYE‘lerin kendi sorumluluğundadır. “Şirket”  bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, “Şirket” in uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

“Şirket”, SİTE ‘de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol

etmektedir . Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE ‘ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE ‘de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE ‘de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, belli bir amaca uygunluğu ve “Şirket” in SİTE ‘de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

KULLANICI ve ÜYE, SİTE‘deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda Site’nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI‘nın ve ÜYE‘nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE‘nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan “Şirket”

Sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI‘nın ve ÜYE‘nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan “Şirket” sorumlu değildir.

 

“Şirket”, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve SİTE‘yi kullanma koşulları ile SİTE‘de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE‘yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE‘de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE‘nin kullanımı ya da SİTE‘ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

 

“Şirket”, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir

Sorumluluk kabul etmez.

 

SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı “Şirket”in işbirliği içinde bulunduğu kurumların, “Şirket”  çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Şirket”  yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. “Şirket”, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

SİTE‘ yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI‘ların ve ÜYE‘lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, “Şirket”  ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE‘lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “Şirket” in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

İşbu SİTE‘nin sahibi “Şirket”dir. Bu SİTE ‘de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE‘nin sunumu “Şirket” in ya da “Şirket “in izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE‘deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, software-code‘ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesaire imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “Şirket” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

KULLANICI ve ÜYE, “Şirket”  hizmetlerini, “Şirket”  bilgilerini ve “Şirket” in telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “Şirket” in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir.

Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve “Şirket” in yazılı izni ile mümkündür.

“Şirket”, SİTE üzerinden KULLANICI‘lar ve ÜYE‘ler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası“ ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları“ hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. “Şirket”  aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE‘nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE‘nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI‘lara ve ÜYE‘lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak “Şirket”  için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya “Şirket” in işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI‘ların ve ÜYE‘lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde “Şirket”  tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde “Şirket”; “Şirket”  hizmetleri, “Şirket”  bilgileri, “Şirket”  telif haklarına tâbi çalışmaları, “Şirket” ticari markaları, “Şirket”  ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

4- Sorumluluğun Sınırlandırılması

“Şirket”, SİTE‘ye erişilmesi, SİTE‘nin ya da SİTE‘deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. “Şirket”, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE‘ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE‘nin kullanılması ile “Şirket “in, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dâhil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

5- Devir

“Şirket”, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

6- Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “Şirket”  işbu „WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI“nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “Şirket”  açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “Şirket” in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

7- Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu „WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ“ nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku‘na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. “Şirket “in KULLANICI ve ÜYE‘nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

 

8- Yürürlülük ve Kabul

İşbu „WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ“, “Şirket” tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI‘lar ve ÜYE‘ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE‘yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. “Şirket”, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.